KIRSTEIN UDGIVER I ÅR SIN SYVENDE PENSIONSRAPPORT

×

Advarselsmeddelelse

Missing Background Image in the Global Full Section. Please make sure the file is exist in your system.

Kirstein udgiver i år sin syvende pensionsrapport

 

I år udgiver Kirstein sin syvende rapport om markedrenteprodukter i den danske pensionsbranche. Rapporten har fokus på afkastanalyser på 1, 3 og 5 års sigt. Selskabernes afkast kvalificeres gennem vores viden om selskaberne, herunder en række indsamlede informationer om aktivallokering, strategi for valutaafdækning mv. Rapporten vil omhandle markedrenteprodukter fra såvel kommercielle selskaber som arbejdsmarkedspensioner samt markedsrentelignende produkter i form af lavgarantiprodukter.

I årets rapport har vi blandt andet fokus på forholdet mellem intern og ekstern forvaltning samt andelen af aktiv i forhold til passiv forvaltning. Yderligere indeholder rapporten information om selskabernes aktivallokering samt tendenser inden for branchen - herunder øget regulering, lavrentemiljø, omkostningsfokus, konsolidering og ESG.

 

Rapporten vil komme i to dele:

- Den første del vil indeholde analyser af afkast og overordnet aktivallokering. Denne del udkommer medio marts.

- Den anden del vil indeholde en nærmere analyse af forholdet mellem intern og ekstern forvaltning samt andelen af aktiv i forhold til passiv forvaltning. Denne del udkommer medio maj.

 

Den samlede pris for rapporterne er DKK 30.000 eksklusive moms.

Hvis du ønsker at vide mere, kontakt venligst Julie Thaning på 33 18 99 60.

KONTAKT

Copenhagen Office
Kristen Bernikowsgade 6, 2.
DK-1105 Copenhagen
Phone: +45 3391 9050
Email: info@kirstein.as

Boston Office
225 Franklin Street
Suite 2600
Phone: +1 617 217 2840

KORT OM KIRSTEIN A/S

Kirstein A/S rådgiver kapitalforvaltere i at styrke deres forretning og har i mere end et årti været konsulent for nogle af de største danske og internationale forvaltere. Vi fungerer som en strategisk og operationel sparringspartner, og samarbejdet er skræddersyet og tilpasset den enkelte forvalters behov. Vores konsulenter er alle investeringsprofessionelle, og et samarbejde med os betyder, at kapitalforvalteren får adgang til direkte og personlig rådgivning.

Seneste nyheder

Kirstein's 25th Anniversary Seminar in London!

FINANSWATCH APPLIES KIRSTEIN'S “DECODING A MANAGER’S POTENTIAL” FRAMEWORK

KIRSTEIN HAR 25 ÅRS JUBILÆUM!